EN
Akadálymentes EN

webkamera

24,6°C

térkép

közlekedés

keresés
A Normafa megújítása

megvalosithato

A Normafa megújítása

megvalosithato

Tisztelt Természetjáró! Kerületünk olyan egyedi természeti értékkel büszkélkedhet, amelynek ápolása, óvása mindannyiunk számára fontos. A Normafa és környéke páratlan természeti kincs, azonban az elmúlt évtizedekben számos olyan folyamat zajlott a területen, amelyek igazolhatóan károsították a környezetet, illetve bosszúságot okoztak az odalátogatóknak. Bár a Normafa erdő besorolású terület, mégis évtizedek óta hetente több tízezren használják parkként (éves szinten ~1 millió látogatója van!). Az infrastruktúra jelentős fejlesztésre szorult, nem voltak kulturált illemhelyek, vendéglátóhelyek, megfelelő módon kialakított tűzrakóhelyek, a terület gyakran szemetes volt. Probléma a parkolás, a sportolni, mozogni vágyók részről nagy az igény öltözőkre, csomagmegőrzőkre, és még sorolhatnánk a megoldandó feladatokat. A Normafa környékét számos romos, elhanyagolt állapotú épület csúfította (pl. a romos Hotel Olimpia), valamint pusztulóban levő műemléképületek (pl. az egykori lóvasút-végállomás épülete, a Fácán vendéglő vagy a Hild-villa) várták a megmentésüket. A Normafa tájvédelmi területén az évtizedek során megindult az elcserjésedés, ami számos védett állat- illetve növényfaj életterét szűkítette be, veszélyeztetve ezáltal az adott faj fennmaradását. Az éghajlati változások miatt a területen gyakori a szárazság, a gyepek állapota a korábbi évtizedek alatt folyamatosan romlott, amelyet tovább károsít az is, hogy a téli időszakban a látogatók már alig 2-3 cm-es havon is tömegével síelnek, szánkóznak, ami felgyorsítja a talajeróziót. Már az 1980-as, 90-es években, majd az ezredfordulón is születtek tervek arról, milyen módon kellene rendbe tenni a Normafát. A Hegyvidéki Önkormányzat 2005-re 150 millió forintból felújította a János-hegyi Erzsébet-kilátót, de a terület rendezése jogi szabályozást is követelt. A Normafa ugyanis 2013 őszéig szinte gúzsba volt kötve a területre vonatkozó jogszabályokkal: Budai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 besorolás, védett erdő, amire egyaránt vonatkozik az erdészeti, a természetvédelmi és az agglomerációs törvény. Hasonlóan bonyolult volt a terület tulajdonjoga. Magyar állami tulajdonként a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeti kezelésében állt, de a XII. kerület szabályozása és a fővárosi szabályozás is vonatkozott rá. A Normafa-rehabilitációról 2013-ban a Magyar Országgyűlés törvényt alkotott, melynek értelmében a vagyonkezelés 2014-ben átkerült a Hegyvidéki Önkormányzathoz, és megtörtént az ingatlanok birtokbavétele. Az önkormányzat képviselő-testülete döntött a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény alapításáról, amely 2014. május 1-jével jött létre. Ez a szervezet felelős az önkormányzat kezelésébe került, mintegy 350 hektáros parkerdő fenntartásáért, az erdészeti hatóság által előírt erdőgazdálkodási terv végrehajtásáért, a területen lévő és az önkormányzat vagyonkezelésébe került több mint ötven ingatlanért. A fejlesztések alapvető feltétele, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek a természetvédelmi elvárásoknak, amiket részben maguk az itt élő emberek támasztanak, részben pedig a szigorú hazai és Európai Uniós jogszabályok írnak elő. 2014 decemberére elkészült a nagyon alapos, két vegetációs ciklust átívelő Natura 2000-es környezeti hatásvizsgálat. A tanulmány eredményeit és megállapításait alapul véve, a két éven át tartó – több mint 43 civil szervezettel, zöldszervezetekkel és a lakossággal folytatott – társadalmi egyeztetés után 2015-re készült el a megvalósíthatósági tanulmány, amelyet a széles közönség is megismert. Az itt élők 2015 májusában helyi népszavazáson döntöttek a Normafa rendbetételéről. Azóta számos fejlesztés valósult meg, és a Normafa rendbetétele tovább folytatódik a Budai Tájvédelmi körzethez tartozó területre vonatkozó szigorú természetvédelmi besorolás figyelembevételével, valamint folyamatos társadalmi egyeztetéssel. 2015 őszén elkészült a Normafa-rehabilitáció első üteme. Ennek egyik eleme volt a Normafa út és a Libegő felső végállomása közötti sétány helyreállítása. A felújítás során a Normafától az Anna-rétig három méter, onnan tovább a Libegőig két méter szélességben stabilizált, vízáteresztő murvaburkolatot építettek ki a szakemberek. Az útvonal mentén pihenőhelyeket hoztak létre, padokkal, asztalokkal, továbbá új szemeteseket, irányjelző és tájékoztató táblákat, kerékpártárolókat is kihelyeztek. Az új, egyedi tervezésű erdei „bútorok” egységes megjelenésűek, amelyeknél általában a mészkövet kombinálták a tömör, felületkezelt tölgyfahasábokkal. Az eltávolított, de még használható padokat az önkormányzat nem dobta ki, hanem felújította, és az erdőterület más részein helyezte ki. A kulturáltan és biztonságosan kialakított tűzrakóhelyek mellé a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény hulladékfát is bekészít, hogy ne az erdőt károsítsák a piknikezők.

image1 image2
image3 image4Teljesen megújult az Anna-réti játszótér is, összesen tizennyolc új, a környezetbe illő, fából készült játszóeszköz került ide, amelyek a kisebb és nagyobb gyerekek számára is kínálnak játéklehetőséget. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetek javaslatára integrált játszótér készült, azaz a játszóhelyet a sérült és az egészséges gyerekek is tudják használni. A játékok környezetében, több mint hatszáz négyzetméteren, fenyőkéreggel borított eséscsillapító felületet hoztak létre. A játszótér mellett illemhely és ivókút is található. Már korábban megújult a Libegő felső állomásánál levő játszótér is, az önkormányzat ide is helyezett ki kulturált, tájba illeszkedő, faborítású konténervécét, továbbá felújította a Normafa Síház melletti, meglévő illemhelyet.
image5

A Normafa-rehabilitáció második ütemében, 2016-ban megújult a Jánoshegyi út a Normafa és a Libegő felső végállomása között, a közel két kilométer hosszú szakaszon zöld sávval elválasztott, gumiborítású futópálya is épült. A korábbinál szűkebb keresztmetszetű, megújult útpálya a kerékpárosok, görkorcsolyázók és más kerekes sportokat űzők számára nyújt kiváló mozgási lehetőséget, de babakocsival is jól lehet rajta közlekedni. A felújított szakaszra a futóút mentén új, környezetkímélő, mozgásérzékelő közvilágítást építettek ki, hogy a téli, korán sötétedő időszakban is biztonságosan lehessen használni.

image6 image7

Kikerültek a sorompók a Jánoshegyi út két végére, valamint a Mátyás király útra az engedély nélküli behajtás megakadályozása érdekében.

image8 image9

A Normafa Síházhoz közeli területen kültéri fitneszpálya létesült, amelyen összesen 22 erősítő, illetve húzódzkodó eszköz áll a sportolni vágyók rendelkezésére.

image10

Többéves előkészítő munka után 2017 őszére befejeződött a Hotel Olimpia kisajátítási folyamata, és 2018-ban megtörtént a város legnépszerűbb és legszebb panorámájú kirándulóhelye mellett éktelenkedő, szebb napokat is megélt, menthetetlenül rossz állapotú szálló bontása. A több mint 15 ezer köbméternyi, ledarált betontörmelék és sitt egy jelentős részét beépítettük az Eötvös út autóforgalomtól mentesítendő felső szakaszát kiváltó új útba. A lebontott szálló helyén park épült, amelynek pontos kialakítását a környéken élő lakóközösséggel együtt határoztuk meg. A park elnevezésére is a lakosság tett javaslatot, ennek alapján a terület végül az Eötvös Loránd park nevet kapta.

image11 image12

Rendeztük a Libegő felső állomása előtti területet, tájba illő pavilonokat helyeztünk ki, helyreállítottuk és kerekesszékkel, babakocsival is megközelíthetővé tettük a Libegő melletti kilátópontot, és megtörtént a zöld környezet rehabilitációja is.


image13 image14


A fejlesztések kiemelten fontos eleme az építészeti örökség védelme.

Régi pompájában ragyog és látogatható az egykori zugligeti lóvasút díszes indóháza. A Hegyvidéki Önkormányzat beruházásában – a magyar állam és az EGT Alap támogatásával – 2017 nyarára befejeződött a műemlékvédelem alatt álló egykori lóvasút-végállomás épületének korhű rekonstrukciója. A megújult műemlék épület neve Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont lett. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai láthatók benne, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, továbbá információs pontnak ad helyet, mindemellett oktatóteremként, tudományos kutatóhelyként, filmvetítések és kisebb konferenciák, rendezvények helyszíneként használható. Az épületben 2019 tavaszától cukrászda is várja az idelátogatókat.


image15 image16


Az épületfelújítások kapcsán komoly kihívást jelentett a több évtizedig elzártan és elhanyagoltan álló zugligeti Fácán épületegyüttes rehabilitációja. Ennek első lépése az építészeti értéket nem képviselő építmények és épületrészek elbontása volt 2017-ben. Az egykori Fácán vendéglő védett épületének átalakításával és bővítésével a helyszűkével küszködő Zugligeti iskola felső tagozata kapott otthont 2019 őszétől.


image17 image18


A hajdani vendéglő mellett, a területen található a műemléki szempontból szintén jelentős, nagyon rossz állapotban lévő műemlék épület, a Hild József által tervezett klasszicista fogadóépület, amelynek rehabilitációja megkezdődött. Az épület várhatóan 2020 végére szerkezetkész állapotban lesz, keressük a létesítménynek az új funkciót. Az Eötvös út 48-50. alatt található, helyi védettséget élvező régi villaépület teljesen megújult, hamarosan része lesz a Normafa felső kapujának, egy új látogató- és információs pontnak.


image19 image20


A védett villaépület mellett egy új, környezetbe illő, faburkolatú épület létesül, amely a Normafa irányába, valamint a később meghosszabbítandó fogaskerekű vasút végállomásához vezeti a gyalogosforgalmat. A főépülettel párhuzamosan gyalogossétány vezet majd, amely összefűzi a területen található épületeket. A látogató- és információs pont egész évben büfével, kis étteremmel, öltözőkkel, csomagmegőrzővel, sportszerkölcsönzővel, turistainformációs szolgáltatással várja majd a Normafához érkezőket. A funkciókról a tervezési fázisban a hegyvidékiek szavazhattak. A befejezés 2020-ban várható.


image21 image22


A Szent Ferenc Kórház „Út az egészséghez” programjához kapcsolódóan kardioösvényt alakítottunk ki elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel élők, valamint a cukorbetegek részére. A túraprogram az egészséges embereknek is ajánlott, betegségmegelőző céllal. Az útvonalon a túrázók megismerkedhetnek néhány alapvető egészségügyi mutatóval és mérési módszerrel, valamint kölcsönözhető eszközök segítségével állapotfelmérésre is alkalmuk nyílik.


kardioosveny


A Normafa látogatottsága egy-egy szép nyári, napsütéses, vagy téli, havas hétvégén a több tízezret is meghaladja, ami jelentős parkolási problémát jelent. A Normafa Síháznál levő aszfaltos, valamint a Konkoly Thege Miklós úton található régi, murvás parkoló használatán túl az autók gyakran járdákon, természetvédelmi területen, az erdőben állnak meg szabálytalanul. Fontos, hogy akik gépkocsival közelítik meg a Normafát, szabályosan és ne környezetkárosító módon parkoljanak. Hamarosan megszűnik a Normafa Síház mellett, a védett erdőben lévő aszfaltos buszforduló és parkoló, hogy ezt a területet visszaadjuk a turistáknak és a természetnek (zöld felület, kerthelyiség, büfé- és ajándékbolt-pavilonok létesülhetnek itt). A bontással közel 3500 m2 aszfaltburkolatot távolítunk el a védett erdő besorolású területről. A Konkoly Thege Miklós úton (amely a Normafa Síház felé zsákutca lesz), az „új Eötvös út” és a síház közötti szakaszon rendezett, modern parkolót alakítunk ki. Az új parkoló 163 parkolóhelyet biztosít (néhánnyal kevesebbet, mint a jelenlegi). Zárt kialakításával lehetetlenné válik a szabálytalan út menti és erdőben történő parkolás. Ez fontos lépés a környezet védelme érdekében, azonban mivel összességében így lényegesen kevesebb gépjármű tud majd a Normafán parkolni, kiemelten fontos a közösségi közlekedés javítása a hegyre.
A fejlesztés részeként lezárásra kerül az Eötvös út legfelső, közel 200 méteres szakasza. A kirándulók ezt az útszakaszt sétálásra használhatják. A gépjárműforgalom áthelyezésére új utat építettünk a Gyermekvasút mellett a Távcső utcával párhuzamosan, a lebontott Hotel Olimpia vonalától a Konkoly Thege Miklós útig. Az autó- és buszforgalom így a védett erdőtől távolabb, az új útra kerül. Az új útszakasszal párhuzamosan a fogaskerekű majdani, normafai meghosszabbításának is biztosítjuk a szükséges méretű területet. A forgalmi átalakítás megvalósítása 2020 második felére várható.
 

image25 image26


A vagyonkezelésbe vett, üresen álló és pusztuló Sport Hotel sem látványában sem funkciójában nem illeszkedik a védett erdőterületre. A Jánoshegyi útról kitiltottuk az autókat, egy hotel működtetése a területen jelentős környezetterhelést jelentene. Az egykori hotel bontása megkezdődött, 2020 nyarára befejeződik. Ez további 5200 m3 lom, törmelék, beton eltávolítását jelenti az erdőből. További tervek A Normafa rehabilitációjához kapcsolódóan fontos lépés a Libegő korszerűsítése. Cél, hogy a gépjárműforgalom csökkentésével párhuzamosan a közösségi közlekedési módok előnyben részesítésével javítsa a Normafa Park területének tömegközlekedéssel történő megközelítését, ugyanakkor látványosságként is szolgálja a Normafára látogatók kikapcsolódását. A Libegő jelenlegi fogadóépületei funkcionálisan is és műszaki állapotukat tekintve is elavultak, valamint a kétüléses ülőlift sem korszerű már. A felújított libegő XXI. századi technológiával készülne el, négyüléses, lekapcsolható, kerékpárok és sílécek szállítására is alkalmas, esővédő burkolattal rendelkező megoldással, korszerű világításrendszerrel. Az önkormányzat kezdeményezte a Fővárostól a Libegő átvételét. A tervek elkészültek, az épületekre megvannak az engedélyek. Várjuk a fővárossal való megegyezést az átvételről.


image27 image28


A Normafa-rehabilitáció keretében új programelem – a Libegő fejlesztéséhez kapcsolódóan – az egykori zugligeti villamos-végállomás műemlék épületének és környezetének funkcióbővítő rehabilitációja. A felújítás során az étterem funkció megmaradna, annak fejlesztésével. Az étterem mellett egy hűtőtechnológiával ellátott jégpálya kerülne kialakításra, illetve ennek kiszolgálására gépészeti háttér, tároló és korcsolyakölcsönző, öltöző és mosdóblokk. A tervekben szerepel az ingatlan környezetének kulturálttá tétele, rendezése is.


image29 image30


Ahhoz, hogy hosszútávon jelentősen csökkentsük a Normafa autósforgalmát, elengedhetetlen a közösségi közlekedés fejlesztése, a fogaskerekű vasút korszerűsítése, valamint a Normafáig és a Széll Kálmán térig történő meghosszabbítása. Fejlesztésével hatékony kihasználtságot érhetünk el (közösségi közlekedési eszközként), a csendes üzemeltetéssel kíméljük a lakókörnyezetet, valamint tehermentesítjük a Normafát az autósforgalom alól. A tervek elkészültek, az engedélyeztetés közel száz százalékos. A fővárossal közösen keressük a forrást a megvalósításra.


image31 image32


A Normafa környékén régen hagyománya volt a hangulatos vendéglőknek, amelyek azonban a múlt században bezártak, eltűntek. Jelenleg nem megoldott a környék gasztronómiai szolgáltatása. Nagy az igény az olcsóbb büfé vagy önkiszolgáló étterem, illetve a közepes árkategóriájú vendéglő iránt. A Normafa rehabilitációja keretében az önkormányzat ezzel a kérdéssel is kíván foglalkozni, keressük a lehetséges megoldásokat. Mivel a síház épületének vagyonkezelése átkerült a Hegyvidéki Önkormányzathoz, az önkormányzat Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága 2019 decemberében döntött az étterem átmeneti, 90 napos határozott időtartamra történtő bérbeadásáról annak érdekében, hogy az ingatlan épületében ne következzen be a kihasználatlanság következtében állagromlás. Az Önkormányzat ezalatt előkészíti az étteremrész hosszútávú hasznosításának tervét. Az épület mögötti elkerített terület megnyitása a kerítés lebontásával szintén szerepel a tervek között. A terület az étteremhez kapcsolódó funkciót fog kapni. A síház mögött található büfék az Önkormányzat vagyonkezelésében lévő területen állnak. Az önkormányzat hosszú távon ezt a területet is rendezni kívánja. A tervek között szerepel kulturált büfépavilonok elhelyezése a síház melletti parkoló és buszforduló megszüntetésével kialakítandó park és közösségi tér területére. A Libegő épületében, valamint az egykori 58-as villamos-végállomás épületében is tervezzük kulturált büfé/étterem kialakítását. Az elképzelések szerint a Normafa Kapuja Látogatóközpontban büfé/önkiszolgáló étterem várja majd a látogatókat. A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény tevékenysége A Normafa törvény (2013. évi CXLVIII. törvény a Normafa Park történelmi sportterületről) értelmében a vagyonkezelés 2014-ben átkerült a Hegyvidéki Önkormányzathoz. Az önkormányzat képviselő-testülete döntött a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény alapításáról, amely 2014. május 1-jével jött létre. A szervezet felelős az önkormányzat kezelésébe került mintegy 350 hektáros parkerdő fenntartásáért, az erdészeti hatóság által előírt erdőgazdálkodási terv végrehajtásáért, a területen lévő és az önkormányzat vagyonkezelésébe került több mint ötven ingatlanért.


Az intézmény feladatai: image33 image34

sirollerezok megvalosithatoA Normafa-rehabilitációval kapcsolatban további részleteket olvashat ide kattintva.Link küldés
.
Cikk nyomtatás
© 2017 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat